Hoe verloopt een traject bij ons?

Tags: , , ,

Bij Raakvlak Architecten streven we naar een nauwe samenwerking met onze klanten, waarbij uw visie en behoeften centraal staan.
Ons traject omvat de volgende stappen:

1. Kennismakingsgesprek: We beginnen met een vrijblijvend kennismakingsgesprek waarin we uw wensen en verwachtingen bespreken.

2. Schetsontwerp: Na het bespreken van het programma van eisen, gaan we aan de slag met een eerste schetsontwerp.
Uw feedback en input zijn hierbij cruciaal.

3. Definitief voorontwerp en omgevingsvergunningsaanvraag: Op basis van het schetsontwerp beslissen we samen of we de samenwerking bij het traject voortzetten.
Indien positief, werken we aan een definitief voorontwerp en dienen we de omgevingsvergunning in.

4. Aanbestedings- en Uitvoeringsplan: We stellen een gedetailleerd aanbestedings- en uitvoeringsplan op, opnieuw in nauw overleg met u als bouwheer.

5. Start van de werken: Na ontvangst van de prijzen van de aannemers, starten we met de werken.
We organiseren wekelijkse werfvergaderingen om de voortgang te bespreken, van de eerste steen tot de laatste schakelaar.

Bij Raakvlak Architecten gaan we verder dan alleen het leveren van ontwerpen. We streven naar het opbouwen van duurzame relaties met onze klanten, gebaseerd op vertrouwen, respect en open communicatie.
We zijn uw partner gedurende het hele proces, vanaf het eerste idee tot de uiteindelijke oplevering.
Uw tevredenheid staat voor ons altijd op de eerste plaats.
Contact    raakvlak architecten
    smisstraat 49
    9120 vrasene